Το σχολείο μας

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθιίας